Phạm Thùy – Sinh viên vú mông tròn chắc khỏe

Phạm Thùy – Sinh viên vú mông tròn chắc khỏe

Thông Tin Giới Thiệu

Thông Tin Cơ Bản  Họ Tên Phạm Thy  Tuổi 20  Hôn Nhân Độc Thân  Nghề Nghiệp Nhân Viên Thu Ngân  Số Điện Thoại . . . . . . 0101  Thành Phố Hậu Giang  Quận Huyện   Đánh giá  Số nốt 2  Vếu To tròn, chắc khỏe  Vòng 2 Tí mỡ, không ảnh hưởng lắm […]

Thông Tin Cơ Bản
 Họ Tên Phạm Thy
 Tuổi 20
 Hôn Nhân Độc Thân
 Nghề Nghiệp Nhân Viên Thu Ngân
 Số Điện Thoại . . . . . . 0101
 Thành Phố Hậu Giang
 Quận Huyện  
Đánh giá
 Số nốt 2
 Vếu To tròn, chắc khỏe
 Vòng 2 Tí mỡ, không ảnh hưởng lắm
 Mông Tròn, đẹp, bự vcl
 V4 Wax sạch trơn
 Điện nước Chạm cái chảy nước, sướng
 Kiểu dáng So Good